เกริ่นนำ : Marketing-Code

Blog...Marketing-Code

ใช้เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล...ของตลาดทุน... คือ SET.
รวมถึงตลาดอนุพันธ์ด้วย... คือ TFEX.

โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้... ได้นำมาจากการค้นหา
จากหนังสือพิมพ์...และจาก Website...รวมถึง E-mail เป็นต้น
ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญ... เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนตัว...
สำหรับเสนอให้ลูกค้า... ในการตัดสินใจซื้อ-ขายหลักทรัพย์

นอกจากนั้น... ยังสามารถย้อนกลับมาดูเนื้อหาต่างๆ...
ที่เคยสรุปไว้ในอดีตได้

และอีกส่วนที่สำคัญคือ เราสามารถเก็บ Links ที่เราสนใจไว้ได้
โดยไม่ต้องเก็บไว้ใน Favorite ของ IE

จึงเป็นที่มาของ... Marketing-Code นี้....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น