MKT Code 7 : ยึดทรัพย์ 46,373 ลบ.

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

ยึดบางส่วน 46,373 ลบ.
คืนบางส่วน 30,248 ลบ.

ข่าวการเมือง
ผลการตัดสิน...ขององค์คณะผูพิพากษาก็ออกมาแล้วว่า
ให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน...จำนวน 46,373 ลบ.
คิดเป็นเงินที่ขายหุ้นให้เทมาเสก...จำนวน 39,475 ลบ.
กับเงินปันผลที่งอกเงยขึ้นมา...จำนวน 6,898 ลบ.
จากขายหุ้นชินคอร์ป...เป็นจำนวน 1,419 ล้านหุ้น

โดยยึดทรัพย์...ที่เป็นส่วนต่างของราคาหุ้น
ปี 49...ที่ออกจากตำแหน่งนายก SET 750จุด Advanc 48 บ.
ปี 44...ที่เข้ารับตำแหน่งนายก SET 320จุด Advanc 21 บ.
ดังนั้น...ส่วนต่างราคาหุ้น 21 บ. x 1,419 ล้านหุ้น

ส่วนทรัพย์สินที่คืนนั้น...เป็นทรัพย์สินที่มีมาก่อน
ที่จะมาดำรงตำแหน่ง...นายกรัฐมนตรี...ตั้งแต่สมัยแรก

การลงทุน
ที่ผลออกมา...ไม่ได้ยึดทรัพย์ทั้งหมด
ก็อาจจะทำให้...ความร้อนแรง...ของการชุมนุมลดลงไปด้วย
ส่งผลให้...นักลงทุนคลายความกังวล...ลงไปได้บ้าง
และต่างชาติ...ยังคงซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น